Stanovisko k návrhu vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnost

Návrh vyhlášky

Návrh nové právní úpravy reaguje na novelu zákona o požární ochraně a zákona o integrovaném záchranném systému, respektive na rozčlenění staveb na jednotlivé kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, které tento návrh v novelizačním bodě č. 5 obsahuje.
Předmětem úpravy je tedy vymezení staveb do jednotlivých kategorií z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

 

Připomínka SP ČR

SP ČR žádá, aby  u stavby zásobníku hořlavého nebo hoření podporujícího plynu byl rozhodujícím kritériem tzv. uvolnitelný objem plynu.
Stanovisko SP ČR naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět