Stanovisko k Novele vyhlášky o územně analytických podkladech

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo návrh vyhlášky o územně analytických podkladech, která je jedním z prováděcích předpisů novelizovaného stavebního zákona. Svaz průmyslu v MPŘ uplatnil připomínky, které mají podpořit zejména konzistenci a úplnost navrhovaného znění novely.

Svaz průmyslu a dopravy vítá iniciativu MMR aktualizovat vyhlášku č. 500/2006 Sb. ve světle novely stavebního zákona. Materiál považujeme za kvalitně zpracovaný, naplňující dílčí cíl zpřehlednit uspořádání souborné dokumentace územně analytických podkladů. Jménem SPČR uplatňujeme celkem tři připomínky, které mají podpořit zejména konzistenci a úplnost navrhovaného znění novely. Ministerstvo pro místní rozvoj žádáme o jejich zvážení a akceptaci. Rádi bychom rovněž Ministerstvu předali podnět k úpravě metodiky pro zpracování územně plánovací dokumentace s cílem ujednotit vymezení koridoru v různých ÚPD. Celé stanovisko je ke stažení zde.
Pavel Farkač
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět