SP ČR se zapojil do revize GBERu

SP ČR uplatnil vstup v rámci veřejné konzultace k cílené revizi nařízení 651/2014 obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER), ve kterém navrhuje změny, které by měly napomoci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Revize Blokových výjimek - GBERu

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k návrhu revize Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), a to s cílem uvést nařízení GBER do souladu s aktuálně revidovanými předpisy soft law upravující poskytování veřejné podpory (návrh Rámce pro výzkum, vývoj a inovace, Pokyny k rizikovému financování, Pokyny k podpoře v oblasti životního prostředí, energetiky a klimatu a již schválené Pokyny k regionální podpoře).

Konzultovaná revize nařízení GBER se tedy týká těchto oblastí:
  • regionální podpora,
  • podpora v oblasti rizikového financování,
  • podpora výzkumu, vývoje a inovací,
  • podpora v oblasti životního prostředí a energetiky.

Pozice Svazu průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá návrh revize nařízení GBER, který doplňuje a upřesňuje nastavení jednotlivých režimů podpory a zároveň zapracovává nové oblasti, které je třeba podporovat v souladu s klimatickými cíli. Svaz si dovoluje navrhnout změny, které by měly napomoci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Vstup SP ČR do veřejné konzultace naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět