MPO chystá vypsání důležitých výzev energetické osy 3 v rámci OPPIK.

Jde o podporu OZE (360 mil. Kč), Smart grids I. distr. síť (250 mil. Kč), Smart grids II. přenos. síť (1800 mil. Kč), Nízkouhlíkaté technologie (260 mil. Kč), Úspory energie v SZT (1000 mil. Kč). SP ČR na základě prvních jednání o přípravy výzev poukázal na klíčové problematické body ohrožující možnosti efektivní podpory nejpřínosnějších projektů, zejména na nutnost zavedení jednotné metodiky sledování a vykazování energetických úspor, nutnost lepšího vyvážení hodnotících kritérií (úspory energie by měly mít přednost před snižováním emisí), na nepřijatelnost požadavku na přikládání položkového rozpočtu k žádostem či nutnost navýšení rozpočtu ve výzvě Smart grids I. Výše uvedené i  další požadavky bude SP ČR  prosazovat na plánovaném jednání s představiteli MPO, zejména s náměstkem T. Novotným. Špatné nastavení by mohlo ohrozit čerpání prostředků z evropských fondů.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět