Stanovisko k návrhu Centralizace auditů na MF k čerpání EU fondů

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k materiálu „Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)“  .

  1. Podporujeme záměr centralizace auditních činností pod Ministerstvo financí ČR.
  2.  Nesouhlasíme s vytvářením nových pracovních pozic tam, kde to pro výkon auditní činnosti není nezbytně nutné, zejména v oblasti navýšení počtu systemizovaných míst na odborech MF ČR, nesouvisejících s činností centralizovaného AO (6 pozic). Doporučujeme řešit racionalizací a sdílením odpovědností stávajících referentských pozic.
  3. Dodoporučujeme v maximální možné míře využít stávajících technických prostředků a zařízení pracovníků PAS a dalších centralizovaných subjektů (počítače, telefony, další technika, vybavení kanceláří). Nevidíme jako hospodárné uvažovat o nákupu dalších zařízení jen z důvodu centralizace auditní činnosti,
    i když mnozí pracovníci budou vykonávat svoji činnost na stejném místě a se stejnými prostředky, jako doposud.
Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět