Stanovisko SP ČR k revizi směrnice o pracovní době

Úprava pracovní doby v Evropě by měla odpovídat realitě podniků v 21. století.

Evropská komise pokračuje v přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES) v důsledku zablokovaných jednání sociálních partnerů a v prosinci 2014 otevřela veřejnou konzultaci, jejímž cílem je analyzovat, jaké změny ve stávajícím právním rámci by mohly být potřebné, aby se dosáhlo takových pravidel v oblasti pracovní doby, která by nejlépe odpovídala potřebám pracovníků, podniků, veřejných služeb a zákazníků v celé EU. Směrnice se vztahuje na všechna odvětví, veřejná i soukromá, včetně zdravotnictví a pohotovostních služeb.

Účelem směrnice je zlepšit pracovní prostředí cestou ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Směrnice stanovuje společné minimální požadavky pro všechny členské státy týkající se mj.  přestávek na odpočinek pro pracovníky během dne a v týdnu (v zásadě 11 po sobě jdoucích hodin během dne a nepřetržitý odpočinek v délce 24 až 35 hodin během týdne), přestávek na odpočinek během pracovní doby (je-li pracovní den delší než šest hodin), omezení týdenní pracovní doby pracovníků (průměrná délka 48 hodin týdně včetně přesčasů), placené dovolené pro pracovníky (alespoň 4 týdny za kalendářní rok), zvláštní ochrany nočních pracovníků.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR se do procesu přezkumu směrnice zapojil jak v rámci evropského sociálního dialogu, tak do formulování stanoviska BUSINESSEUROPE i Evropského hospodářského a sociálního výboru a působením na národní úrovni. Své aktivity v této oblasti vyvíjí i nadále. Vypracoval k probíhajícímu přezkumu v rámci veřejné konzultace stanovisko, ve kterém hodnotí dopady a působení aktuální směrnice a současně přináší konstruktivní návrhy na její úpravu v oblastech pro zaměstnavatele důležitých.

pdfStanovisko SP ČR do veřejné konzultace Evropské komise k revizi směrnice o pracovní době123.86 KB 

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět