Stanovisko k návrhu vyhlášky - hlášení závažných havárii

SP ČR navrhl zredukovat rozsah hlášení a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažných havárii

Stanovisko SP ČR k návrhu vyhlášky o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
·         Příloha č. 3 Formulář konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, část B Následky závažné havárie, 2. Vliv závažné havárie na osoby, písm. a) počet zasažených, políčko občané v okolí

Připomínka: navrhujeme vypustit.

Zdůvodnění: tento údaj nemá provozovatel k dispozici.

Připomínka zásadní

·         Příloha č. 3 Formulář konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, část C Odezva po závažné havárii, záchranné/likvidační práce mimo objekt nebo zařízení (včetně nákladů.

Připomínka: navrhujeme vypustit

Zdůvodnění: o realizaci těchto činností mimo provozovatele (objekt/zařízení) nebude mít provozovatel údaje.

Připomínka zásadní

·         Příloha č. 3 Formulář konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, část C Odezva po závažné havárii, 2. Existence bezpečnostní dokumentace objektu podle zákona o prevenci závažných havárií, písm. a) i b) – vnější havarijní plán,

Připomínka: navrhujeme vypustit ve smyslu povinnosti provozovatele.

Zdůvodnění: informace veřejnosti nejsou bezpečnostní dokumentací objektu, navrhujeme vypustit nebo uvést samostatně, zde není zpracovatelem provozovatel.

Připomínka zásadní

·         Příloha č. 3 Formulář konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, část A Popis závažné havárie, 2. Nebezpečné látky, písm. a) kompletní seznam nebezpečných látek v objektu nebo zařízení

Připomínka: Přílohu navrhujeme vypustit.

Zdůvodnění: jde o duplicitu, seznam je součástí Návrhu na zařazení.

Doporučující připomínka

·         Příloha č. 5 Návod pro vyplnění poznámek, Poznámka č. 5

Připomínka: navrhujeme vypustit druhý odstavec

Zdůvodnění: jde o požadavek nad rámec požadavků chemického zákona;

Doporučující připomínka

V Praze dne 14. dubna 2015

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět