Stanovisko k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2001Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s předloženým návrhem jako celkem, protože dle našeho názoru je nesystematický a jeho zavedení ve výsledku povede ke zhoršení postavení věřitelů i ke ztížení vymahatelnosti práva v České republice.

 Pozic SP ČR naleznete ZDE: č._57_-_OSŘ_a_exekuční_řád.pdf

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět