Veřejná konzultace Komise o větší transparentnosti daně z příjmů právnických osob

Svaz se zúčastnil veřejné konzultace k záměrům Evropské komise v oblasti zvýšení daňové transparentnosti.

 

Svaz podporuje diskusi v oblasti boje proti daňovým únikům na evropské úrovni. Zvýšení transparentnosti neznamenající dodatečné náklady a povinnosti pro firmy a plně respektující globální dimenzi lze podpořit. Nevidíme ale například důvody, proč v oblasti reportingu „jít nad rámec připravovaných pravidel BEPS“ či proč by řada podrobných (často citlivých) dat poskytovaných finanční správě, která má zajistit naplňování daňových povinností, měla být povinně dostupná i veřejnosti. Publikovány by proto měly být finanční správou pouze agregovaná data. Evropská komise by spolu s návrhy měla doložit i případové studie a analýzy zaměřené na náklady a přínosy, zahrnující dopady na firmy. 

Příspěvěk SP ČR do konzultace naleznete zde

Bohuslav Čížek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět