Stanovisko k návrhu zákona o pobytu cizinců na území ČR

SP ČR k návrhu zákona uplatnil své stanovisko.

Stanovisko k návrhu zákona, který se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

SP ČR vznesl připomínku proti navrhovanému omezení doby platnosti neduálních zaměstnaneckých karet (týká se např. vyslaných pracovníků nebo společníků či členů statutárních orgánů obchodních společností) na 1 rok z důvodu tlaku na cizince, aby si nejpozději po 1 roce pobytu v ČR sjednali právě soukromé zdravotní pojištění. Více v příloze.

Stanovisko_zák.o_pobyt.cizinců-povinné_zdrav.pdf

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět