Stanovisko k návrhu zákona o pobytu cizinců

SP ČR vznesl zásadní připomínky k dokladům cizinců.

Svaz uplatnil stanovisko k návrhu  zákona, který se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPC“), zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Stanovisko_zák.o_pobyt.cizinců-povinné_zdrav.pdf

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět