Stanovisko k návrhu zákona o zaměstnanosti a o inspekci práce

SP ČR prostudoval a posoudil předložený návrh zákona a chápe přijetí směrnice č. 2014/67/EU a její transponovanost do českého právního řádu, avšak se domníváme, že navrhovaný zůsob transpozice do zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění je nesprávný a nepřiměřený.

Stanovisko_novelaZZam.pdf

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět