SP ČR v konzultaci EK k modernizaci terciárního vzdělávání v EU

Je třeba posilovat profesně orientované programy s přímou vazbou na potřeby trhu práce.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zapojil do veřejné konzultace Evropské komise k nové agendě k modernizaci terciárního vzdělávání v EU.

Priority EU v oblasti terciárního vzdělávání stanovuje agenda Evropské komise z roku 2011. Jelikož svět se rychle mění, priority a aktivity EU přestávají reflektovat reálné potřeby a vyžadují revizi. Komise proto v rámci konzultace sbírá názory zainteresovaných stran na aktuální situaci a na možné změny priorit.

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje posilování profesně orientovaných programů s přímou vazbou na potřeby trhu práce.

pdfPříspěvek SP ČR 111.86 KB(AJ)

Agenda Evropské komise (KOM(2011) 567)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět