Stanovisko k sdělení EK k uchránění pracovních míst v ocelářství

Evropská komise vydala 16. března sdělení „Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa“.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vypracoval po konzultaci s členskými firmami z oboru ocelářství k aktuálnímu sdělení EK stanovisko.

Oceňujeme, že se EK v dokumentu zabývá ohrožením hutního průmyslu v EU komplexněji, nikoli jen ve vztahu k dovozům z Číny. Mimo jiné ohrožují udržení zaměstnanosti v tomto sektoru i globální nad-kapacity ve výrobě oceli. Hrozbou totiž mohou být také dumpingové dovozy z Ruska, Běloruska atd.

Ze sdělení EK vyplývá, že před evropskými orgány (především EK) leží řada úkolů, jejichž splnění může situaci zlepšit a usnadnit a také omezit případné negativní dopady (ne jen případné udělení MES Číně) na sektor ocelářství. 

Veškeré dokumenty týkající se sdělení EK jsou ke stažení na webové adrese: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_en.htm

Ke stažení:
Sdělení Evropské komise v ČJ a AJ, tisková zpráva Evropské komise.

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět