SP ČR k postoji Evropské komise ohledně tržního statusu Číny

 

Řada členů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) má, stejně jako firmy v dalších Evropských zemích, obavy z dopadů změn po ukončení platnosti odstavce (a)(ii) článku 15 protokolu o přistoupení Číny ke Světové obchodní organizaci (WTO). Tato změna neznamená automaticky udělení tržního statusu Číně ze strany EU. Jedná se pouze o metodiku výpočtu antidumpingových cel. Platnost nebo neplatnost tohoto článku nemění nic na faktu, že Čína nesplňuje téměř žádná z kritérií EU pro tržní ekonomiku.

V případě výrazného omezení celních bariér představuje specifická tržní situace v Číně stále velké riziko pro řadu našich odvětví. Nejen ocelářství, ohrožené přílivem oceli za dumpingové ceny z čínských výrobních nadkapacit.


Zaměstnavatelské organizace i odbory se shodují v tom, že neuvážené usnadnění přílivu některých čínských komodit za dumpingové ceny by ohrozilo významné množství pracovních míst.

Podporujeme, aby Evropská komise apelovala na správné a rychlé využívání a modernizaci nástrojů na ochranu obchodu a také tlačila na dodržování všech pravidel WTO. Tyto nástroje musí odpovídat současné realitě.

Vyzýváme také k důsledné koordinaci s ostatními hráči světového obchodu, především s USA a dalšími velkými ekonomikami. Diametrálně odlišný postup EU a ostatních ekonomik vůči Číně by představoval vážný problém a mohl by poškozovat obchod mezi EU a ostatními velkými ekonomikami.
 

SP ČR bude situaci dále vyhodnocovat. Naším cílem je zachování férových podmínek obchodu. Vzhledem k zásadně odlišné socioekonomické a environmentální situaci v Číně toho v řadě případů nelze bez silných nástrojů na ochranu obchodu dosáhnout.

Ke stažení:
Tisková zpráva Evropské komise

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět