Evropská komise schválila podporu vybraných OZE

Direktorát pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes vydal dvě notifikační rozhodnutí schvalující podporu vybraným skupinám obnovitelných zdrojů v České republice. Jde o podporu výroby tepla z bioplynových stanic a výroby elektřiny z malých vodních elektráren do výkonu 10 MW

Oznámení znamená odstranění nejistoty pro část investorů, jelikož jím zanikají veškeré překážky pro vydání cenových rozhodnutí na příští rok, v nichž je výše podpory pro výše zmíněné zdroje specifikována a bez kterých nelze legitimně očekávanou podporu vyplácet.

Pro úplné vyřešení nejisté situace pro všechny podporované zdroje je nutné dokončení čtyř zbylých notifikačních procesů tak, aby se tak předešlo opakování negativního vývoje z loňského roku, kdy se vydání klíčového cenového rozhodnutí neúměrně zdrželo a jen na poslední chvíli se podařilo předejít značným hospodářským ztrátám, ohrožení pracovních míst a nezvratného poškození investičního prostředí České republiky.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět