Stanovisko k nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o POZE

SP ČR navrhuje pro přechodnou transformační podporu tepla stanovit kratší lhůtu pro vyplacení podpory než je 120 dní, aby se mohla uplatnit v letošních cenách tepla. Zároveň SP ČR navrhuje prodloužit lhůtu na uplatnění práva na vrácení platby na podporu elektřiny pro dodavatele z 5 na 10 pracovních dní, což by bylo i v souladu s vyhláškou č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny.

Stanovisko k novele stavebního zákona (2022, přenesená působnost, povolení, apelace)

SP ČR nesouhlasí se změnou přístupu v rámci povolovacích procesů včetně dezintegrace řízení a vypuštění některých lhůt, opouštěním fikce souhlasu, zrušením změny u postavení osoby stavebníka, zrušením přednostního projednávání stavebních věcí či vypuštěním apelačního principu v soudnictví. Zároveň žádáme posílení pravomocí Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a zjednodušení a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie.