Stanovisko k postupu vymezování oblastí pro obnovitelné zdroje energie

SP ČR navrhuje, aby bylo zpracováno porovnání nástrojů, kterým dojde k implementaci vymezování oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a vymezení oblasti pro související infrastrukturu (tj. zejména sítě a zařízení pro skladování energie). Domníváme se, že není zcela podloženo, že vymezení prostřednictvím zásad územního rozvoje je efektivnější než například zvažovaným dílčím územním rozvojovým plánem.