Svaz vyzývá k pokroku v tématu akumulace energie

Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímá dynamické změny, jimiž v posledních letech prochází celý energetický sektor. Technologický pokrok a legislativní vývoj podporují trend decentralizace energetiky a posouvají konečného spotřebitele blíže do středu dění. Spotřebitel budoucnosti bude více rozhodovat o tom, kdy a z jakých zdrojů bude spotřebovávat energii, a v mnoha případech se bude přímo podílet na vlastní produkci elektřiny. Od všech účastníků trhu se bude vyžadovat větší flexibilita.

Existuje mnoho dílčích legislativně-technických, ale také technologických výzev, které musí být zvládnuty, aby se energetika stala tzv. smart a umožnila spotřebiteli naplno využívat potenciálu moderních technologií. Velkou výzvu v tomto ohledu představuje i téma akumulace elektrické energie, která může být jedním z nositelů zmíněné flexibility. Efektivní akumulátory na úrovni domácností již dnes umožňují např. odložení spotřeby elektřiny vyráběné za dne střešními solárními panely do večerních hodin, kdy slunce nesvítí, ale v domácnosti se v tu dobu používá hodně spotřebičů. Na úrovni větších výrobních celků pak velké baterie mohou představovat i další možnost, jak odlehčit přenosové soustavě tím, že uchovají určitý objem elektřiny, který by soustavu jinak přetěžoval.

Jako hlavní představitel českého průmyslu si uvědomujeme potenciál tohoto technologického řešení a z toho důvodu jsme připravili strukturovaný výčet kroků, které musí být provedeny, aby mohla být akumulace energie v českých podmínkách provozována bezpečně, stabilně, bez jakýchkoliv negativních vlivů na přenosovou a distribuční soustavu a ku prospěchu konečných spotřebitelů. Nyní vstoupíme do jednání s veřejnými institucemi, kde budeme usilovat o to, aby český energetický sektor byl na přicházející výzvy v energetice dobře připraven.

Strukturované stanovisko SPČR k nástupu nových technologií v elektroenergetice si můžete přečíst zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět