E-neschopenka by pomohla firmám i občanům

Zaměstnavatelé požadovali jako podmínku ke zrušení karenční doby zavedení funkční e-neschopenky. I přes vládní příslib se ale o jejím plošném zavedení do budoucna neuvažuje. I o tom Svaz průmyslu a dopravy minulý týden jednal s novou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Jednání o e-neschopence se již roky neposouvá

Funkční zavedení E-neschopenky se řeší řadu let. Již dnes mohou lékaři dobrovolně využívat elektronického hlášení vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti v komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé ale chtěli systém dopracovat, tak aby se co nejdříve dozvěděli, že je jejich zaměstnanec nemocný. Byla kvůli tomu zřízena i speciální komise, která vypracovala varianty řešení, minimální požadavky a funkcionality aplikace.

E-neschopenka je běžná v okolních státech. ČR je dnes opět téměř na bodě nula horší o povinném plošném zavedení E-neschopenky do budoucna se neuvažuje.

Když se jednalo o zrušení karenční doby, zaměstnavatelé jako základní podmínku požadovali právě zavedení elektronizace procesu pracovní neschopnosti (E-neschopenka). Vláda jim to navíc přislíbila na červnovém jednání tripartity.

Firmám se při zrušení karenční doby zvýší náklady

Firmy platí pojistné na nemocenské pojištění a proplácejí zaměstnancům ze svých prostředků 4. až 14. den pracovní neschopnosti. Pokud firmy budou muset platit první tři dny nemocenské, zvýší se jim náklady o 5,1 miliardy korun. To je odhad MPSV pro rok 2019. Vychází v něm z dat, že po zavedení karenční doby nemocnost výrazně klesla. Po jejím zrušení se dá očekávat opětovný růst krátkodobých neschopností. Bez e-neschopenky navíc neexistuje nástroj, který by zrychlil přenos informací a usnadnil kontrolu, zda se pracovní neschopnost nezneužívá, například zda se neschopenky nevypisují zpětně, když je v práci potřeba prokázat důvod nepřítomnosti.

E-neschopenka navíc pomůže i lidem. Se zlomenou nohou nebudou muset jít do firmy, vše poběží elektronicky. Svaz navíc podpořil návrh, aby zaměstnanci dostávali vyšší nemocenskou při dlouhodobé nemoci.

Věci se jednoduše ruší, těžší je něco zavést

Vláda ruší karenční dobu, ale jakousi náhradu v podobě e-neschopenky zajistit nedokázala. Svaz chce upozornit na tento nebezpečný precedent. Potřebujeme vládu, která se chová systémově, předvídatelně a podporuje a přijímá opatření, která jsou jako celek alespoň částečně vyvážená a vstřícná vůči zaměstnavatelům. V oblasti agendy nemocenského pojištění jde jednoznačně o kroky, které ohrožují podniky, aniž by jim něco přinášely.

E-neschopenka naráží na celý proces digitalizace České republiky

Pokud chceme mít moderní zemi, musíme mít i moderní státní správu. Nemít elektronickou komunikaci v dnešní době, je pomalu ostuda. E-neschopenka je běžná v některých státech. U nás se ji ale nedaří zavést. Problémy s digitalizací resortů lze ilustrovat například na elektronické faktuře, kdy dle výsledků šetření Úřadu vlády není naprostá většina subjektů na příjem elektronických faktur připravena.

Na úřady se v minulém vládním období nabralo 40 tisíc úředníků, místo toho, aby se správa digitalizovala. Je to nebezpečné a krátkozraké jednání, které nepomáhá lidem a finančně i byrokraticky zatěžuje české podnikatele, kteří celý aparát živí.

Index digitální ekonomiky a společnosti, který vyšel v květnu tohoto roku, ukazuje, že české digitální veřejné služby z hlediska výsledků stále zaostávají za průměrem EU. A to i přes určitý pokrok, ke kterému došlo za poslední rok jak na straně poptávky, tak na straně nabídky služeb elektronické státní správy. Naděje na zlepšení situace jsou nyní vkládány do čerstvě spuštěného Portálu občana, který navazuje na nové elektronické občanské průkazy. V něm by měl postupně narůstat počet služeb, které stát občanům poskytuje digitálně.

V posledních letech často slýcháme, že máme vybudované dobré základy pro zavedení eGovernmentu a nyní je jen třeba na nich něco postavit. Je tedy potřeba ukázat, že to nejsou pouze plané řeči, a že se opravdu můžeme do roku 2020 posunout na přední místa v mezinárodních hodnoceních.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět