Řešení v nezadržování nesporné částky vratky DPH

 

Posun v dlouhodobém požadavku Svazu: Zadržování nesporné částky vratky DPH není dle ÚS v souladu s vlastnickým právem. 

Ústavní soud svým rozhodnutím přispěl k naplnění dlouhodobého požadavku Svazu na nezadržování nesporné částky vratky DPH. Byla to jedna z našich priorit v oblasti daní. Požadovali jsme, aby se zadržování týkalo pouze sporných oblastí. Dosavadní praxe řadu firmy neodůvodněně poškozovala. Podle aktuálního vyjádření Ústavního soudu je zadržování nesporné částky porušením vlastnického práva. 


Požadavek na řešení Svaz zmiňuje v jednáních se státní správou či ve svých programových dokumentech mnoho let. MF v této věci naposledy Svazu přislíbilo, že vyhoví a provede nezbytné právní a technické úpravy. Svaz proto ve svém aktuálním programovém prohlášení požadoval ve vztahu k vládě a MF ČR „zajistit dle příslibu MF právní úpravu příslušných daňových zákonů, daňového řádu a úpravu IT systému finanční správy, která zajistí nezadržování nesporné části vratky DPH s účinností od roku 2020“  (ke stažení zde).

O co jde?

Jednoduše řečeno, v některých případech zadržuje stát po určitou, někdy i na poměrně dlouhou, dobu část peněz, které by zadržovat nemusel a dle nás ani neměl. Pro stát je tato cesta samozřejmě jednodušší. Ovšem pro podnikatelské subjekty neúměrné a dlouhodobější zdržení prostředků znamená problémy, což snižuje jejich konkurenceschopnost a možnosti dalšího rozvoje. Problémy to přinášelo například některým dodavatelům investičních celků či exportérům, kterým část prostředků stát nedůvodně zadržoval. Z pohledu cash flow a zajištění zdrojů to pro některé firmy bylo velmi nákladné, pro některé subjekty to představovalo dokonce existenční problémy.

Jak jsme několik let upozorňovali, tyto prostředky státu nepatří a neměl by je zadržovat. Tento problém se vedle řady jednání se státní správou objevil i jako náš první a nejdůležitější námět pro budoucí novelizace zákona o DPH (zde). V minulosti nám bylo řešení opakovaně slibováno, státní správa problém detailně znala a známá byla i potenciální řešení, na která jsme upozorňovali (šlo například o možné změny v SW systémech a doprovodné legislativní či jiné úpravy, aby systém fungoval v zákonném rámci).

V současné době jsme měli na základě několika jednání od vedení MF přislíbeno, že během roku 2019 bude předložena novela a technické řešení tak, aby nesporná část nebyla zadržována již ideálně od příštího roku (tedy od roku 2020).

ÚS vydal stanovisko ve prospěch logického požadavku podnikatelské sféry.

Podle vyjádření Ústavního soudu se zdá, že náš požadavek bude muset MF opravdu splnit.

Ústavní soud uvedl, že „zadržování nadměrných odpočtů je bezesporu zásahem do vlastnického práva daňového subjektu. Tento zásah musí probíhat na základě zákona a v jeho mezích.“ Do vlastnického práva bylo „zasaženo tím, že po dobu trvání daňové kontroly jí byla správcem daně zadržována celá částka nárokovaného nadměrného odpočtu, přestože rozsah daňové kontroly se týkal pouze části zdanitelných plnění.“

„Správce daně přitom mohl cíle řádného výběru daní dosáhnout i bez nezákonného zásahu do majetkových práv“, a to jak uvádí Ústavní soud, například rozdělením nárokovaného nadměrného odpočtu na částku spornou a částku nespornou. „Ústavně konformní postup je však bez dalšího možný v intencích samotného daňového řádu … daňový řád umožňuje opakovaně (dodatečně) vyměřit daň či odpočet daně nejen za celé zdaňovací období, ale i ve vztahu k jednomu uskutečněnému zdanitelnému plnění, tj. k jednomu obchodnímu případu.“  Rozsudek lze najít zde.

Věříme, že nyní státní správa najde rychle efektivní řešení, které napraví stav, který firmám řadu let způsoboval zbytečné problémy.

 

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět