GFŘ zveřejnilo návod k přechodnému ustanovení novely týkající se odpočtů na VaV

Po přijetí novely zákona o dani z příjmu, která upravila systém daňových odpočtů na výzkum a vývoj, se často mezi firmami objevila otázka, od kdy mohou firmy novinky aplikovat. Generální finanční ředitelství proto vydalo bližší informaci.

Daňové odpočty na výzkum a vývoj si mohou firmy uplatnit již 14 let. Po problémech v posledních letech v této oblasti pracovní skupina pod RVVI, kde firmy zastupoval Svaz průmyslu, připravila návrhy změn, které mají přinést zjednodušení a vyjasnění v uplatňování odpočtů. Některé z nich, jako podání oznámení či změna termínu zpracování projektové dokumentace, pak byly schváleny zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony ("novela ZDP").

Proběhlé konference ke změnám v odpočtech v Ostravě a Brně přinesly řadu dotazů, kdy se mají podnikatelé řídit starou legislativní úpravou a kdy mohou využít změny obsažené v novele. Svaz se proto dohodl s GFŘ ohledně vydání jednoduchého vysvětlení.

Z důvodu zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob připravilo GFŘ dvě schémata, pro kalendářní a hospodářský rok, která mají situaci blíže specifikovat. Poplatník si může vybrat daňový režim odpočtu u projektů výzkumu a vývoje zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, která započala před nabytím účinnosti novely ZDP a která nebyla do data nabytí účinnosti novely ZDP ukončena.

Bližší informaci naleznete ZDE.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět