Schválený rozpočet 2020 riziková místa

Jsme rádi, že zákon o státním rozpočtu pro rok 2020 rozumně zohledňuje prioritní výdaje, jako jsou například investice do dopravní infrastruktury nebo výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto oblasti bude třeba zabezpečit i v dalších letech. Bohužel v oblasti školství zůstal stát pozadu. Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzýval, aby vláda příští rok zvýšila výdaje státního rozpočtu na platy učitelů o 5 miliard korun. Budeme hlídat, aby Vláda dodržela svůj slib, aby plat všech učitelů vzrostl o 150 procent proti roku 2017, což odpovídá částce 45 tisíc korun měsíčně.

Oceňujeme snahu vlády o provozní úspory. Věříme také, že se počet zaměstnanců státu skutečně sníží. Větší prostor pro efektivitu státní správy ale stále čekáme, že přijde s její digitalizací.

Celkově schválený deficit rozpočtu jsme nerozporovali, byť jako hospodáři inspirovaní z praxe firem jsme na jednáních upozorňovali, že v dobách růstu je třeba využít možností zefektivnění mnohem více a deficit snižovat. Státní rozpočet navíc nyní těží z výhod fáze ekonomického růstu a je postaven na poměrně pozitivním vývoji příjmů. Během léta dokonce díky přehodnocení ekonomického růstu ze strany MF mohl rozpočet ještě nabobtnat o dodatečných 20 miliard korun. Díky dobrému ekonomickému výkonu v roce 2017 a 2018 a rovněž i dle předběžných dat za první tři kvartály roku 2019 budou daňové výkony stabilní, a to se setrvačně může přelít v určité míře i do roku 2020. Roky následující již ale dosavadní tempa růstu nezaručují, jak z důvodů ekonomických výsledků ekonomiky, tak z efektu vyčerpání růstových efektů zavedených nástrojů boje proti daňovým únikům.

Obáváme se, že mandatorní výdaje, které vláda v posledních letech zvýšila a v rozpočtu na rok 2020 ještě posiluje, budou pro budoucí chudší rozpočet významnou zátěží. Neradi bychom se dostali do obdobných situací z minulosti, kdy budou další zdroje hledány u produktivního sektoru či omezovány investiční výdaje, což pouze v dlouhodobém horizontu omezuje možnosti růstu ekonomiky.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět