Koronavirus: Informace pro přeshraniční nákladní dopravu

Všechny potřebné informace o požadavcích české vlády na přeshraniční nákladní dopravu najdou firmy, které vyváží nebo dováží zboží, na webu MV ČR zde a potřebné formuláře zde (dostupné i v cizích jazycích).

Z nařízení Vlády ČR vyplývá, že zákaz vstupu na území ČR a vycestování z ČR se v případě mezinárodní dopravy nevztahuje na:

  • řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami.

V případě cesty řidiče nákladního vozidla (včetně do 3,5 tuny!) je pak třeba, aby řidič u sebe měl:

  • V technickém průkaze zapsáno vozidlo jako nákladní vozidlo (kategorie N).
  • Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (zde), které vystaví zaměstnavatel.
  • Dále se doporučuje mít doklady k samotné přepravě (co řidič veze, pro co jede apod.).

Upozorňujeme, že toto jsou česká pravidla. Každá země může přijímat jiná a požadovat jiné dokumenty. Více informací k pravidlům v jednotlivých zemí najdete na webu ČESMAD BOHEMIA zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět