Koronavirus: Informace k přeshraničním zaměstnancům

Všechny informace o požadavcích české vlády pro firmy, které zaměstnávají přeshraniční pracovníky, jsou na webu MV ČR zde a potřebné formuláře zde.

Zákaz vstupu na území ČR a vycestování z ČR se v případě přeshraničních pracovníků nevztahuje na:

  • občany ČR nebo cizince s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
  • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
  • pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníky servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení Integrovaného záchranného systému apod.

V případě cesty takového pracovníka pak musí mít u sebe:

  • potvrzení pro přeshraniční pracovníky (zde), které vystaví zaměstnavatel nebo,
  • potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury (zde), které vystaví zaměstnavatel.

Platí zákaz mezinárodní hromadné dopravy. Ani po konzultacích s Ministerstvem vnitra prozatím není vyjasněno, zda se nařízení týká i hromadné dopravy pracovníků ze zahraničí do výrob v ČR, kterou organizují zaměstnavatelé, nebo pouze linkových spojů.

Upozorňujeme, že toto jsou česká pravidla. Každá země může přijímat jiná a požadovat jiné dokumenty.

kategorie Právní infoservis
zpět