Lhůta pro vratku DPH zůstane 30 dní, opět nevyřešena její nesporná část

Již v loňském roce jsme vládu upozorňovali, že není vhodné prodlužovat administrativní lhůty na úkor firem. Loni vláda navrhla v rámci daňového balíčku prodloužení lhůty na vracení nadměrných odpočtů z 30 na 45 dnů. Tehdy jsme tento krok kritizovali, jde o omezení hotovosti firem, jejich situaci to nijak nepomáhá.

Nakonec ale dne 22.4. přes Poslaneckou sněmovnu tento návrh po té, co jej vrátil Senát, neprošel. Vláda ještě dva dny (konkrétně 20. 4.) před zamítnutím zmíněné daňové úpravy v Poslanecké sněmovně předložila návrh úpravy zákona, kterým vzhledem k dopadům koronavirové krize chtěla odložit prodloužení lhůty na začátek roku 2021. Tím dle nás uznala, že prodloužení lhůty není pro soukromý sektor přínosné. Bohužel s tím neprošel ani institut nezadržování nesporné části vratky DPH. To je v rámci daňového balíčku naopak změna, kterou jsme jako Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě požadovali. Ministerstvo financí v rámci daňového balíčku mělo naplnit slib, který nám byl již v minulých letech dán. Právě toto opatření by podnikatelům pomohlo, stát by totiž zbytečně nezadržoval „firemní“ peníze z pouhých daňově-organizačních důvodů.

Požadujeme jako Svaz skutečně efektivní řešení, tedy změnu, která by ponechala 30 denní lhůtu pro vrácení nadměrného odpočtu, ale zároveň umožnila nezadržování nesporné částky vratky DPH. Nelogičnost zadržování celé vratky, včetně její nesporné části, v loňském roce potvrdil i Ústavní soud.

Neschválením příslušného daňového balíčku neprošly ani další úpravy, které měly být vázány na fungování systému Moje daně. Již dlouho požadujeme, aby v daních přišla také zjednodušení a snížení administrativní zátěže a rizik pro firmy.

Vláda následně 27. 4. 2020 schválila novelu, která reaguje na neschválení ve Sněmovně. Nyní je tedy nově na začátku legislativního procesu (sněmovní tisk 841; pozn. nyní je již novela schválena a vyšla ve Sbírce zde) obsahující úpravy umožňující zavedení některých prvků elektronizace (např. zde), ponechání stávající lhůty pro vracení nadměrného odpočtu DPH na 30 dnech. MF sice nerealizuje slibovaný institut nezadržování nesporné částky vratky DPH, ale snaží se alespoň záměr realizovat částečně - správce daně by dle MF měl možnost formou zálohy nárokovaný daňový odpočet nebo jeho část (kde existuje silný předpoklad, že odpovídá zákonnému nároku, který bude následně potvrzen při stanovení daně, resp. daňového odpočtu) vyplatit dříve, než dojde k jeho stanovení. Jinými slovy jde o vracení zaplacení daně, či přeplatku, a to např. na základě kontroly, která ukáže, že s vrácením přeplatku nejsou spojeny pochybnosti. Stávající právní úprava neumožňuje stanovit daň (ani daňový odpočet) pouze částečně. Návrh tak situaci, pro některé specifické případy, řeší.  Toto je z našeho pohledu jen dílčí a omezené řešení, nadále trváme na skutečném nezadržování nesporné částky vratky DPH, tedy prostředků náležejících podnikatelům.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět