Možnost uplatnit daňovou ztrátu i zpětně (institut loss carry-back) byla schválena

Svaz průmyslu a dopravy ČR zavedení tzv. loss carry-back v minulosti doporučoval a navrhoval. Nyní je již tento záměr Ministerstva financí schválen Poslaneckou sněmovnou a podepsal jej i prezident.

„V rámci protikrizových opatření požadujeme zavedení institutu uplatnění daňové ztráty zpětně od začátku. Je to standardní a dlouhodobě funkční režim v řadě zemí, který pomáhá rychlejšímu restartu v dobách ekonomického poklesu,“ shrnuje postoj Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast daní.

Opatření by mělo napomoci firmám, které aktuální krize letos výrazně postihla, vrátit se rychleji k ziskovosti, vyhnout se propouštění a přelévání problémů jednoho podniku směrem k dodavatelům a navazujícím firmám. Rychlé překlenutí krizového období se může pozitivně promítnout i do daňového výnosu a výše odvodů do sociálního a zdravotního systému.

„Pokud firma před krizí byla v zisku a odváděla státu daně, tak by měla mít možnost uplatnit ztrátu i zpětně. Je nutné si uvědomit, že již dnes mají firmy možnost si daňovou ztrátu uplatnit. Pouze je tato možnost stanovena vůči ziskům „dopředu“ pro následujících 5 let. Rozšíření o možnost zpětného uplatnění je jen otázkou časového rozložení. Pomůže firmám rychleji se zotavit v době, kdy je třeba nastartovat růst. Firma díky tomu může opět dosahovat zisků a využít je pro investice a další růst, z čehož bude profitovat i stát. Ve střednědobém horizontu to tak může být hra s pozitivním součtem jak pro stát, tak pro firmy,“ vysvětluje podstatu Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zavedení možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně nemá tedy smysl nijak limitovat. Daňovou ztrátu bude možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

Vláda tento návrh schválila na základě iniciativy a aktivity Svazu průmyslu. Nyní již zákon s pozměňovacími návrhy Senátu podepsal prezident.

S Ministerstvem financí se podařilo odladit ve spolupráci s dalšími asociacemi i řadu konkrétních detailů nastavení tohoto institutu. Významným přínosem pro funkčnost tohoto opatření je přechodné ustanovení, které umožní firmě získat prostředky již například letos tím, že ztrátu za letošní rok (pokud je její účetní rok shodný s kalendářním) odhadne a uplatní zálohově. Firmy samozřejmě musí být v odhadu „opatrné“. Zreálnit odhad bude ale moci firma kdykoliv poté, tedy nemusí čekat na pravomocné stanovení daňové ztráty.

Do návrhu byl během schvalování ve Sněmovně přidán limit 30 mil. Kč, a to tak, že daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně pouze do souhrnné výše nepřesahující 30 mil. Kč, tj. maximální daňová výhoda může být 19 % ze ztráty max. 30 mil. Kč. S tímto limitem jsme nesouhlasili, nedává smysl a není vhodný z pohledu daňové čistoty. Tento limit nepodporuje funkci institutu jako nástroje, který by měl podporovat ekonomický růst.

Návrh byl schválen v rámci sněmovního tisku č. 874 zde, MF ČR informuje o nástroji zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět