Žádáme vládu, aby schválila podpůrná daňová opatření

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozornil ministryni financí Alenu Schillerovou a následně na jednání tripartity vládu, že je potřeba urychleně řešit oživení ekonomiky a opatření, která k tomu mohou dále pomoci a mají pozitivní ekonomický a investiční efekt. Tato opatření navíc mají v řadě případů minimální dopad na rozpočet nebo jako v případě zrychlených odpisů pouze dopad přesunutý v čase.

„Spolupracovali jsme v pracovním týmu ministryně financí na opatřeních v oblasti daní, která pomohou nakopnout ekonomiku. Je důležité, aby je vláda projednala a schválila. Požadujeme mimořádné zrychlené odpisy, zvýšení limitu odepisování majetku nebo snížení odvodu zaměstnance za využívání služebního nízkoemisního vozidla k soukromým jízdám z 1 % na 0,5 % pořizovací ceny,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj po jednání tripartity.

Vláda by neměla pouze vynakládat prostředky na jednorázová opatření, ale je třeba myslet i na restart ekonomiky. Navržená opatření samozřejmě sama o sobě nevyvolají plošně vyšší investice a nákupy u všech podnikatelských subjektů, ale mají svou pozici v mozaice kroků při restartu ekonomiky. „Vážíme si toho, že ministryně financí Alena Schillerová vyjádřila při dosavadních jednáních ochotu odborně návrhy připravit a diskutovat se Svazem a dalšími asociacemi a komorami. Tato opatření požadujeme již delší dobu, každopádně jsme chápali, že je třeba je věcně co nejlépe připravit a prodiskutovat. Nyní je čas udělat krok dál a zařadit je při restartu ekonomiky,“ upozorňuje Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy zodpovědná za oblast daní.

Myšlenku stimulačního nastavení odpisů jako efektivního nástroje proti dopadům pandemie a krize či logiku snížení odvodu pro nízkoemisní vozy ze současného 1 % na 0,5 % podpořili i odborníci Expertního týmu Svazu průmyslu pro daně a pojištění.

POŽADOVANÁ VYBRANÁ OPATŘENÍ PRO RESTART EKONOMIKY V OBLASTI DANÍ

  • Mimořádné zrychlené odpisy

Konkrétně zkrácení doby pro odepisování v 1. odpisové skupině z 3 na 1 rok a ve 2. odpisové skupině z 5 na 2 roky, a to v letech 2020 a 2021. Návrh na mimořádné zrychlené odpisy není žádnou novinkou, Česká republika jej již aplikovala v letech 2009 a 2010. Opatření by se plošně týkalo nákupu majetku v příslušných odpisových skupinách a přispělo k oživení trhu skrze například investičně pozitivní efekt, který má zmírnit odkládání nákupu majetku. Střednědobě má rozpočtově neutrální dopad, byť záporná část dopadu na veřejné finance je přesunuta zejména do prvního roku.

  • Zvýšení limitu odepisování hmotného majetku

Od roku 1998 nedošlo k jeho valorizaci. Zvýšení hodnoty limitu by vedlo ke snížení administrativy a představovalo by i dílčí podpůrný efekt v rámci ekonomicky stimulačních opatření.

  • Snížení odvodu za využívání služebního vozidla k soukromým jízdám z 1 % na 0,5 % u nízkoemisních vozidel

„Toto opatření motivuje zaměstnavatele i zaměstnance akceptovat ekologičtější, ale dražší vozy, a obnovit firemní flotily vozidly novějšími, nízko-emisními. Dle názoru ministerstva financí by byl jeho fiskální efekt neutrální. Ačkoliv rozsah podobných opatření v řadě zemí v Evropě je širší, vláda by tím deklarovala, že činí alespoň dílčí kroky na vytváření motivačního prostředí pro čistou mobilitu,“ říká Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy zodpovědná za oblast daní.

Svaz s rezortem financí diskutoval také například o dočasném zkrácení lhůty pro vytvoření 50 %, případně 100 % opravné položky na 6 měsíců či zkrácení doby odepisování u audiovizuálních děl na 3 měsíce. Kromě těchto opatření, která by nyní měla být přijata „narychlo“, bude třeba, aby se ministerstvo financí v budoucnu věnovalo i dlouhodobým systémovým změnám, jako například revizi stávajícího nastavení odepisování hmotného majetku či možnosti snížení počtu odpisových skupin.

Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět