Zjednodušení daňové uznatelnosti výdajů firem v době koronakrize

Svaz dojednal s Ministerstvem financí úpravu zákona umožňující jako daňově uznatelné výdaje firmy, které v době koronakrize nesouvisely přímo s podnikatelskou činností, ale byly vynaloženy v rámci boje proti koronaviru. Firmy se například mohly podílet na šití roušek, rozvozu potravin pro ohrožené skupiny, pomáhat záchranným složkám s využitím svých zaměstnanců a majetku. Vzhledem k riziku chyb a složitosti pro daňová přiznání Svaz požádal rezort financí o nalezení řešení.

Byla dohodnuta právní úprava, kterou na jednání vlády 22.6.2020 ministryně financí A. Schillerová přidala do daňového balíčku (sněmovní tisk 910). Firmy si tak budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů i o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do 31. května 2020. Důvodem je tedy podpora a zjednodušení administrativy daňových poplatníků, kteří v období krizového stavu pomáhali řešit aktuální problémy a poskytovali své výrobky či služby bezúplatně potřebným. Nyní se bude vládou schváleným balíčkem zabývat Poslanecká sněmovna.

V běžném režimu jsou výdaje na bezúplatné plnění daňově neuznatelné, nicméně právě dle navrhovaného přechodného ustanovení daňoví poplatníci budou moci uplatnit (ve výše zmíněném období) výdaje vynaložené na bezúplatné plnění uskutečněné v krizovém stavu bez omezení. Zároveň poplatníci nebudou nuceni složitě rozklíčovávat jednotlivé výdaje a složitě určovat, který výdaj souvisí s bezúplatným plněním.

Toto opatření tak pomůže a zjednoduší administraci firmám, které se aktivně zapojily do boje s koronavirem a využily své volné kapacity na jiné účely než běžně.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět