Státní fond životního prostředí vypsal další výzvy Modernizačního fondu

SFŽP vypsal 30. června. 3 nové výzvy3. programu (ENERG ETS) Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení emisí skleníkových plynů v zařízeních v EU ETS.

 

1. výzva je určena pro malé projekty (do 15 mil. EUR) do modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu

  • Příjem žádostí: 19. 7. 2021 - 31. 1. 2022
  • Alokace: 1,4 mld. Kč (pro prioritní projekty 0,4 mld. Kč a pro neprioritní 1 mld. Kč)
  • Ukončení realizace projektů nejpozději do 30 měsíců od podpisu rozhodnutí ministra MŽP
2. výzva je určena pro malé projekty (do 15 mil. EUR) na rekonstrukce nebo náhrady výrobních nebo zpracovatelských zařízení.
  • Příjem žádostí: 19. 7. 2021 - 31. 1. 2022
  • Alokace: 1 mld. Kč
  • Ukončení realizace projektů nejpozději do 30 měsíců od vydání rozhodnutí
3. výzva je určena pro velké projekty (nad 15 mil. EUR) do modernizace zdrojů energie a do rekonstrukce nebo náhrady výrobních nebo zpracovatelských zařízení.
  • Příjem žádostí: 19. 7. 2021 - 31. 3. 2022
  • Alokace: 5 mld. Kč
  • Ukončení realizace projektů nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Všechny 3 výzvy jsou jednokolové nesoutěžní. Míra podpory je max. 30-80 % způsobilých výdajů. U neprioritních projektů nesmí překročit 70 %. Minimálně 30 % prostředků z každé výzvy a z každé oblasti prioritních nebo neprioritních projektů je alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Alokace výzev může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu, která se odvíjí od ceny emisní povolenky.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět