Vyhlášena výzva Úspory vody v průmyslu v rámci Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zveřejnilo 5. května výzvu Úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy, kde se Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podílel na nastavení výzvy. Výzva je určená pro všechny velikosti podniků. Vyhlášena byla i výzva Modernizace distribuce tepla.


SP ČR dlouhodobě usiloval o to, aby výzva Úspory vody v průmyslu byla určená všem podnikům bez rozdílu. Vítáme, že není potřeba posuzování statutu MSP a že výzva je určená i pro podniky v Praze. Podmínkou u projektů nebude doložení přesného rozpočtu u všech položek (položkový rozpočet), ale pouze na úrovni nabídek.

Naopak limit dotace na nejvíce 25 mil. Kč je z našeho pohledu zbytečně omezující. Dle příslibu MPO by ale nákladnější projekty s vysokými úsporami vody měly být podporovány v rámci operačního programu OP TAK (mimo Prahu).

NASTAVENÍ VÝZVY (souhrn ZDE)

Alokace: 1 mld. Kč
Podporovanými aktivitami jsou:
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby technologií při zachování jejich produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku
 • MPO na naši žádost zpracovalo Příklady podpořitelných projektů.
Podporovanými aktivitami nejsou:
 • V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok
 • Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku
 • Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku
 • Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity
 • Zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A03)
Termín:
 • Podávání žádostí je možné od 12. května 2022 (13:00) do 30. září 2022 (9:00).
Další podmínky:
 • Součástí projektu musí být tzv. Vodní audit, z projektu jej ale nelze hradit. Projektová dokumentace není způsobilým výdajem. Popis způsobilých výdajů zde.
 • Na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat tři žádosti o dotaci s rozdílným místem realizace.
 • K podpoře byl zvolen článek 36 GBER, způsobilé jsou výdaje na technologie/opatření na úsporu vody.
Příjemci podpory:
 • Cílovou skupinou jsou všechny podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
Míra podpory:
 • 40 % ZV (způsobilých výdajů) u všech velikostí podniků
Výše dotace:
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč.
Všechny informací naleznete na webu MPO zde:

 

Došlo také k vyhlášení výzvy Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

kategorie Z hospodářské politiky
zpět