Leden 2015: Průmyslová produkce nadále v černých číslech (2)

Do roku 2015 vstoupila průmyslová produkce kladnými hodnotami. Některé ukazatele sice nedosahovaly výrazně vyšších hodnot či byly ve srovnání s výsledky minulého roku nižší, ale celkově je výsledek příznivý. Revizi úvah o možnostech výraznějšího růstu ekonomiky a posunu očekávání zveřejněné výsledky sice zatím nepřinesly, nicméně nepředstavovaly ani nečekaný šok. Spíše pozitivně orientované komentáře z posledních měsíců k výsledkům a očekáváním průmyslu lze proto zachovat.

Pozice průmyslu zůstává silná, jak se ukázalo ve výsledcích HDP za rok 2014 a v příspěvku průmyslu k růstu celé české ekonomiky. Jeho pozitivní roli očekáváme i nadále.

Povzbuzení přinesly i další dnes zveřejněné výsledky maloobchodu či stavebnictví, což potvrzuje stabilizaci nálady a domácí ekonomiky.

Hlavní uváděná hodnota meziročního reálného nárůstu průmyslové produkce ve výši 2, 9 % je sice na první pohled nižší hodnotou než prosincový výsledek meziročního růstu 7,3 %, nicméně po zohlednění skutečnosti, že letošní leden měl o jeden pracovní den méně, zůstala dynamika výsledků průmyslu mírně nad průměrem loňského roku, když rostla meziročně o 5, 5 % (průměr za rok 2014 očištěný o vliv počtu pracovních dní činil cca 4,8 %). Tato hodnota je i mírně vyšší než očištěná prosincová hodnota (4,7 %). 

Průmyslová produkce v lednu po očištění o sezonní vlivy zaznamenala také meziměsíční růst (0,4 %). Pro srovnání výsledných hodnot výsledků v průmyslu musíme zohlednit i jeho pozici a výsledky dosažené v minulém roce, kde navazujeme a budeme v následujících měsících navazovat na vyšší srovnávací základnu. 

V neposlední řadě, pokud se podíváme na průměrný předběžný výsledek zemí EU (například bez výsledků ČR), tak předběžný výsledek ukazatele průmyslové produkce EU očištěného o počet pracovních dní ukazoval na růst meziročně o 1,5 %. Samozřejmě je to průměrné číslo, kde v zemích EU je poměrně velká diferenciace temp. Pokud se podíváme na některé země z našeho regionu, například průmyslová produkce v Německu vzrostla o 1 %, v Polsku o 4,4 % a v Maďarsku o 7,8 %. Sečteno a podtrženo, z pohledu průmyslová produkce zůstala výkonnost tuzemského průmyslu na solidní úrovni.

Z pohledu odvětví se dařilo silným odvětvím naší ekonomiky, jako je výroba motorových vozidel (meziroční reálný růst produkce 7,4 %), výroba elektrických zařízení (4,1 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (13,1 %) či výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (20 %). Poklesy pokračovaly v odvětvích těžba a dobývání (- 4,1 %), zpracování dřeva kromě nábytku (-7,9 %) či výroba oděvů (- 17,1 %).

Pro doplnění reálného obrázku je třeba se podívat i na další ukazatele jako je vnímání ekonomické situace a očekávání ze strany firem či vývoj zakázek. Úvod roku z tohoto pohledu závratný rozhodně nebyl a ukazoval i na určité zmírnění poptávky, čemuž přispěla ne tolik silná poptávka na vnějších trzích (v lednu hodnoty nových zakázek poklesly o 0,3 %). Co se týká zahraniční poptávky a její dynamiky, firmy sice pozorují její zpomalení, ale z makroekonomického pohledu neočekávají pro následující měsíce jejich pokles. Například Německo si v posledních měsících udržuje relativně nízké, ale kladné hodnoty růstu výroby a zakázek. Jako kladné impulsy kolegové z Německa vnímají v meziročním srovnání cenu ropy, slabé euro či mírně pozitivnější predikce některých evropských zemí. Zároveň zde zůstávají rizika prognózy na straně míry výkonnosti a problematických aspektů v některých zemích eurozóny.

Celkově zakázky v lednu vzrostly o 1,1 %, což je ve srovnání s minulým rokem výrazně nižší tempo. I zde je potřeba opatrnost s vyhodnocením pouze hodnoty jako takové. Jednak by bylo předčasné z měsíčního údaje vyvozovat konkrétnější závěry, kde měsíční rozdíly jsou běžným jevem v řadě odvětví. Dále očekávání pro další měsíce naznačují vysokou pravděpodobnost převážení kladných hodnot. Očekávání zůstávají totiž v prvních dvou měsících s mírnou převahou pozitivních odpovědí a i nadále se nepředpokládá pokles produkce či ekonomických výsledků - zároveň ale ani žádný výrazný nárůst. Na místě nadále zůstává i opatrnost.

Vysoký podíl tuzemských firem nečeká významnější změny. Úspěšné firmy a odvětví si dobré výsledky udržují a zakázky většinou mají. Samozřejmě ne úplně všechny ukazatele, odvětví či firmy jsou v hodnocení tak pozitivní. Není očekáván nárůst objemu úvěrů, mezi řadou firem ani výraznější nárůst zaměstnanosti. Obtížná situace zůstává například v těžbě a dobývání či ve výrobě oděvů - zde bohužel lednové výsledky produkce navázaly na poklesy v loňském roce.

Pravděpodobnost udržení spíše kladných hodnot potvrzují také data z konjunkturálních průzkumů či index nákupních manažerů (PMI), který v lednu dosáhl hodnoty 56,1 a v únoru 55,6, tedy velmi dobrého výsledku.

Tabulka: Meziroční_změna_hodnoty_nových_zakázek_ve_vybraných_odvětví_průmyslu.pdf

kategorie Z hospodářské politiky
zpět