Expertní tým pro digitální ekonomiku

Pozvánka - výzva ke členství.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zve členské asociace a firmy k členství v Expertním týmu SP ČR pro digitální ekonomiku

Jménem předsedkyně Expertního týmu SP ČR pro digitální ekonomiku a členky představenstva SP ČR s gescí za tuto oblast paní Mileny Jabůrkové zveme členské asociace a firmy k vyjádření zájmu o členství v tomto expertním týmu. Tým pro digitální ekonomiku se aktuálně transformuje z dřívějšího Expertního týmu pro ICT na širší pracovní a expertní platformu.

Zabýváme se následujícími činnostmi:

  • tvorba pozic a stanovisek SP ČR k zásadním strategickým i legislativním dokumentům na úrovni ČR i EU v oblasti ochrany dat, kybernetické bezpečnosti, rozvoje sítí nové generace, strategiemi rozvoje ICT na úrovni ČR i EU,
  • pokrytí SP ČR v nejdůležitějších pracovních a poradních orgánech vlády, které se zabývají digitální ekonomikou.
Tým se setkává jak na prezenčních jednáních (s frekvencí cca 1x za 2 měsíce), tak spolupráce probíhá i  distanční formou.
Aktuálním východiskem pro činnost týmu je Výzva představitelů českého průmyslu a obchodu k plnění programových priorit Vlády ČR v oblasti podpory digitální ekonomiky a digitálního trhu v ČR, která vyjadřuje náš hlavní cíl a vychází z ní i další aktivity, směřujících k vyřešení neuspokojivé situace digitální agendy na vládní úrovni s co nevyšší mírou a zohlednění potřeb a požadavků českého průmyslu v oblasti digitálního hospodářství.
Výzva byla předána k rukám předsedy vlády Bohumila Sobotky a přítomných ministrů na Plenární schůzi RHSD dne 27. 7. 2015.
V rámci týmu budou působit také jemu podřazené pracovní skupiny, které se budou věnovat specifickým klíčovým tématům souvisejícím s obsahem činnosti týmu, např. Průmyslu 4.0,  eGovernmentu, financování rozvoje ICT, rozvoji infrastruktury atd. Současně bude Expertní tým SP ČR pro digitální ekonomiku úzce koordinovat svou činnost i s ostatními expertními týmy SP ČR a v rámci průřezových pracovních skupin se tak věnovat oblasti výzkumu a vývoje v oblasti ICT, zdanění digitální ekonomiky či hospodářským konsekvencím digitální ekonomiky.
Členství v týmu je čestné a bez nároku na odměnu, nominace členských firem a asociací podléhají schválení předsedkyně týmu Mgr. Mileny Jabůrkové, MA. Pokud máte o práci v týmu zájem, srdečně Vás zveme na naše příští zasedání,  týmu  které se koná dne 25. 8. 2015.
Zájemci o členství v týmu nebo jeho pracovních skupinách se mohou hlásit až do 31. 8. 2015 u tajemnice týmu Ing. R. Hejné (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
kategorie Z hospodářské politiky
zpět