Z programu jednání vlády 30. září

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

  • 846/15 Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  • 898/15 Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
  • 966/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
  • 1117/15 Návrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupech při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti (nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání)
  • 1158/15 Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní tisk č. 592)
  • 1159/15 Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 593)
  • 1160/15 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 585)
  • 1106/15 Personální zajištění kontrol v oblasti zaměstnanosti, prevence nelegálního zaměstnávání a provozu Call centra
  • 1124/15 Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2020
  • 1162/15 Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět