Náročnost daňových povinností

Dle zprávy Světové Banky v ČR trvá administrativa spojená s plněním daňových povinností nadprůměrně.

413 hodin stráví „typický podnikatelský subjekt“ v ČR v rámci aktivit spojených s přípravou podkladů, vyplňováním formulářů a placením daní. Hodnota potvrzuje složitost daňové administrativy v ČR, kde opatření na její snížení jsou pouze dílčí a zároveň jsou zaváděna nová opatření, která ji naopak zvyšují. V mezinárodním srovnání v tomto ukazateli nevycházíme hůře jen oproti zemím jako je Švédsko, Lucembursko, USA, ale i vůči Maďarsku, Polsku či Rumunsku. 

Související článek Institutu pro výzkum v ekonomických a fiskálních otázkách (IREF) komentující složitost daňových povinností na základě dat Doing Business naleznete zde.

Zpráva Světové banky „Doing business 2015“ hodnotí podnikatelské prostředí a související regulaci v 11 oblastech, jako například založení podnikání, stavební povolení, vymáhání smluv, získání úvěru, řešení insolvencí či právě placení daní. Celou zprávu, včetně výsledků jednotlivých zemí v dílčích ukazatelích naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět