Akční plán Unie kapitálových trhů (CMU)

EK vyzvala k zapojení se do veřejných konzultací k fondům rizikového kapitálu a k integraci krytých dluhopisů.

Výzvy včetně informací k Akčnímu plánu CMU zde.

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět