Kontrolní hlášení DPH nelze podceňovat

SP ČR prosazuje požadavky na eliminaci negativních dopadů na poctivé plátce.

Svaz průmyslu a dopravy ČR si je vědom rozsahu, dopadů a rizik kontrolního hlášení, a tak již delší dobu soustředí své aktivity jak na informování svých členů, tak na prosazování požadavků k eliminaci negativních dopadů na poctivé plátce. Nemohou je podceňovat ani podniky, ani Finanční správa s Ministerstvem financí.

Přístup Ministerstva financí a finanční správy by neměl výrazně poškozovat poctivé subjekty a měl by skutečně naplňovat původně avizované cíle. Vyzýváme proto Ministerstvo financí a finanční správu, aby reagovala na naše požadavky a aby kromě klientského přístupu v prvních měsících zavedení povinnosti kontrolního hlášení namísto sankcí doladila nastavení kontrolního hlášení ve vztahu k podnikatelským subjektům.


V rámci stanoviska k poslaneckému návrhu na odložení účinnosti kontrolního hlášení Svaz nedávno vyzval zodpovědné subjekty a předložil konkrétní připomínky a návrhy postupů k zajištění eliminace negativních dopadů při spuštění kontrolního hlášení.

http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/9099-svaz-zduraznil-potrebne-kroky-k-minimalizaci-negativnich-dopadu-kontrolniho-hlaseni

Na konci listopadu jsme také již po několikáté požádali Ministerstvo financí a Generální finanční správu, mimo jiné, o benevolentnější přístup ze strany finanční správy v prvních měsících spuštění kontrolního hlášení, i vzhledem k tomu, že ani finanční správa nebyla schopna splnit například slíbený časový prostor pro testovací režim.

Jedná se o zcela nový nástroj, pro řadu malých firem znamenající povinnost elektronické komunikace. Dodatečnou zátěž a riziko komplikací ale znamená pro většinu firem. Navíc firmy mají stále obavy z nezáměrné chybovosti a systému sankcí. Doporučili jsme, aby zpočátku byly podmínky pro zasílání výzev ze strany finanční správy nastaveny tak, aby byly podnikatelské subjekty minimálně zatěžovány. Finanční správa by se subjekty měla komunikovat a zpočátku primárně vyhodnocovat výsledky ve svém systému a postupně dolaďovat jeho nastavení ve vztahu k podnikatelským subjektům. V prvních měsících by finanční správa měla vyhodnotit získávaná data. „Filtry“ pro výzvy k vysvětlení či potvrzení údajů by měly být zejména zpočátku nastaveny s vyšší mírou akceptace chybovosti. Postupně by finanční správa mohla systém nastavit tak, aby fungoval, jak bylo slibováno. Tedy, jakási forma generálního pardonu a klientského přístupu finanční správy do doby, než finanční správa a firmy systém odladí a v praxi se ukáže skutečná funkčnost a připravenost. Stejně tak limit 5 dnů by měl být změněn na 5 pracovních dnů.

Svaz se tématu aktivně věnuje již delší dobu a kromě informační činnosti pro členy jednal například s finanční správou Ministerstvem financí.

http://www.spcr.cz/images/Kontroln%C3%AD_hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD__Shrnuti_informace_a_aktivitySPCR_%C4%8Dl%C3%A1nek_srpen2015.pdf

kategorie Z hospodářské politiky
zpět