Evropská investiční banka otevřela pobočku v Praze.


Cílem je pomoci českým podnikatelům požádat o výhodné půjčky. 

Loni peníze v rámci Junckerova plánu směřovaly nejčastěji do inovací, infrastruktury, životního prostředí či do malých a středních společností.

Pozitivně vnímáme politiku EIB přiblížit se v hlavních městech Evropské unie firmám a institucím. Otevření kanceláře by mělo pomoci zjednodušení komunikace s podniky a do jisté míry i snazšímu postupu ve vztahu k využití možností EIB, včetně potenciálních projektů v rámci tzv. Junckerova investičního balíčku. Na druhé straně, vzhledem k tomu, ž EIB má v Unii už 21 svých poboček a Česko je jejím akcionářem už od roku 2004, pobočka zde mohla být otevřena již dříve.


Bližší informace o investičním plánu pro Evropu a možnosti využití v ČR naleznete zde:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/160222_investment_plan_financial_instruments-czech.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_cs

Seznam projektů zveřejněný EIB:
http://www.eib.org/efsi/project-list/index.htm

kategorie Z hospodářské politiky
zpět