514. plenární zasedání EHSV

Přijata deklarace na obranu Schengenu.

Ve dnech 17. – 18. 2. 2016 se konalo v Bruselu 514. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). První den proběhla debata o ochraně schengenského aquis, jíž se účastnili Eva Paunova, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně Evropského hnutí, Markus Beyrer, generální ředitel BUSINESSEUROPE, Luca Visentini, generální tajemník ETUC, Conny Reuter, spolupředseda Styčné skupiny pro evropské organizace a sítě občanské společnosti, Allan Päll, generální tajemník Evropského fóra mládeže.

EHSV přijal společnou deklaraci na obranu Schengenu „Free to move. Support Schengen“. „Bereme Schengen jako samozřejmost, ale je to privilegium. Konec Schengenu by byl začátkem konce EU takové, jakou ji známe teď. Více než kdy jindy musíme ukázat spolupráci a solidaritu, je nutno sdílet úsilí a odpovědnost při ochraně vnějších hranic. “

Následné debaty o roční analýze růstu 2016 se zúčastnila Maria João Rodrigues, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně politické skupiny S&D odpovědná za hospodářskou a sociální politiku, v souvislosti s přijetím stanoviska SC/042. Druhý den plenárního zasedání prezentovala priority nizozemského předsednictví v Radě EUJetta Klijnsma, státní tajemnice nizozemského ministerstva zaměstnanosti a sociálních věcí.

Plenární zasedání projednalo a přijalo stanoviska:

  • TEN/579 Integrovaný strategický plán pro investice
  • ECO/384 Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů
  • ECO/386 Budoucnost agendy EU pro města
  • REX/453 Strategie rozšíření EU
  • SC/042 Roční analýza růstu 2016
  • SOC/530 Boj proti chudobě
  • ECO/402 DPH - minimální základní sazba

Deklarace EHSV k zachování Schengenu (AJ)

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek461.19 KB

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV - Únor 20161.19 MB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět