Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR publikoval výsledky šetření za druhé čtvrtletí roku 2020, které již devět let provádí společně s Českou národní bankou. Respondenty jsou firmy, které reprezentují strukturu české ekonomiky a očekávání a pohled na vývoj tak reprezentuje relevantní trendy v ekonomice.

Pandemie zastihla českou ekonomiku ve specifické situaci postupně oslabujícího růstu ekonomiky, kdy se tempo růstu snižovalo i u našich hlavních ekonomických partnerů a kdy zároveň docházelo k maximálnímu růst mezd a vstupů. Příchozí šok tyto negativní faktory ovlivnil různým způsobem a tyto často protichůdné tendence jsou zachyceny i v našem šetření. Do vypuknutí pandemie koronaviru a přijetí mimořádných opatření ale ekonomika stále celkově mírně rostla.

Z šetření plyne, že očekávání zakázek se zhoršuje, obdobně se zhoršuje i hodnocení domácí a zahraniční poptávky. Reakci na aktuální situaci vidíme i z výraznějšího poklesu očekávaného vývoje firemních investic – investice tak reagovaly rychle na zhoršení vývoje a ilustrují kromě výpadku zisků i opatrnost podnikové sféry.

Přestože nadále přetrvávají silné inflační tlaky a například ceny materiálů a surovin se zatím nezačaly snižovat, tak situace na trhu práce se oproti předchozím čtvrtletím situace zklidňuje. Mzdový růst již dosáhl svého stropu v 1. čtvrtletí a jeho tempo oslabuje. Tento trend oslabování dosud rychlého nárůstu v mzdové oblasti očekáváme i v následujících čtvrtletích.

Z šetření rovněž vyplývá, že firmy nechtějí riskovat a snaží se zajišťovat svůj export proti kurzovému riziku, podíl zajištěného exportu se blíží 60 %, tato eliminace rizika samozřejmě vyžaduje náklady. Firmy se proti riziku „zajišťují“ přirozeným využívání Eura i v domácích transakcích. Logickým krokem by při silné provázanosti se zeměmi používajícími Euro bylo přijetí společné měny, kterou dle závěrů šetření používají firmy v ČR i pro tuzemské transakce a podíl těchto transakcí je dlouhodobě na úrovni 15 až 20 %.

Výsledky jsou ke stažení zde

Anglická verze zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ankety
zpět