Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 3. čtvrtletí 2020

Z našeho šetření za 3. čtvrtletí 2020 vyplývá, že hodnocení domácí a zahraniční poptávky vykázalo sice na závěr roku určité zlepšení, ovšem pouze zmírnilo negativní vnímání. Negativní hodnocení ale nadále výrazně převažuje pozitivní hodnocení poptávky.

Očekávání vývoje zakázek po zbytek roku je spíše negativní. K mírnému růstu by se měly zakázky vrátit na začátku příštího roku. Tento růst je ale poměřován k vývoji letošního roku, tudíž je vidět, že obnova bude pomalá.

Negativně se vyvíjí očekávaní i investičních výdajů. V půlročním horizontu se značně snížilo vážené saldo očekávání a převažuje pesimistický pohled na budoucí vývoj. V oblasti cenového vývoje dochází stále k nárůstu a fluktuaci nad inflačním cílem. Podnikatelé v horizontu 1 roku čekají nárůst spotřebitelských cen o 2,35 % a horizontu 3 let až o 2,63 %.

Z šetření opět plyne, že firmy musejí svůj export kvůli absenci ochoty přijmout euro zajišťovat proti kurzovým rizikům a nadále též používají euro i v tuzemských transakcích, čímž riziko fluktuací kurzu koruna/euro v rámci dané transakce eliminují.

Kompletní výsledky v přehledném dokumentu naleznete zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ankety
zpět