Zveřejňujeme výsledky šetření SP ČR a ČNB za 4. čtvrtletí 2017

Společné šetření SP ČR a České národní banky (ČNB) ukazuje kondici ekonomiky na závěr roku 2017 a výhled podnikatelů do roku 2018.

V závěru loňského roku podnikatelé kladně hodnotili především domácí i zahraniční poptávku. Ekonomický růst má ale vliv na zvyšování ceny při zajišťování materiálu, surovin, dále se zhoršilo vnímání vysokých nákladů na práci a nedostatku kvalifikované pracovní síly. Vyšší jsou též očekávání růstu cen výrobních vstupů i výstupů. Na cenový vývoj i růst cen vstupů a výstupů má vliv očekávání rostoucích mezd – s tím se pojí rovněž dosažení pomyslného stropu v zaměstnanosti, což vystavuje mzdové náklady silnému tlaku.

Předpovědi podnikatelů v oblasti zakázek jsou podobné hodnocení domácí i zahraniční poptávky – v následujícím půlroce vyznívají předpovědi objemu nových zakázek převážně pozitivně, byť v kratším horizontu prvního čtvrtletí se předpovědi mírně zhoršily, což je dáno obtížným opětovným dosažením rekordních hodnot, kterých ekonomika dosahovala v druhé polovině r. 2017. Šetření SP ČR a ČNB  potvrzuje rostoucí trend ekonomiky, který bude patrně pokračovat, byť v mírnějším tempu, i během roku 2018.

Celé šetření naleznete zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět