Rok 2018 byl z pohledu průmyslu pozitivním rokem


Listopadová data z průmyslu ukazují opět pozitivní výsledky v duchu mírně snížených hodnot růstu oproti roku 2017. Loňský rok ale firmy hodnotí převážně kladně, byť například měly problémy se získáním zaměstnanců a řadě z nich klesala ziskovost. Meziměsíčně i meziročně pokračuje růst průmyslové produkce, dobré hodnoty jsou vidět i u tržeb a hodnoty nových zakázek. Meziročně bez očištění rostl průmysl tempem 4,8 %, po očištění to byl růst 1,5 %. Meziměsíčně bez sezónních vlivů byla produkce vyšší o 0,9 %. Tržby rostly zhruba 10% tempem, nové zakázky více než 5% tempem.

Data nám zatím chybí pouze za poslední měsíc loňského roku, od ledna k listopadu 2018 je průměrný neočištěný růst průmyslové produkce 3,5 % a nepředpokládáme, že zatím neznámé prosincové hodnoty by průměr zásadním způsobem snížily. K velmi mírným propadům došlo loni jen v březnu a v září. Průmysl v listopadu tak navázal na předcházející měsíce, kdy jsme vývoj hodnotily rovněž jako mírný stabilní růst. Samotný zpracovatelský průmysl rostl v roce 2018 dle dostupných údajů průměrným tempem 4,1 %. Tržby z průmyslové činnosti za celý rok 2018 bez prosince rostly průměrně o 3,7 %, nové zakázky ve stejném období rostly tempem 4,4 %. Celý loňský rok tak již nyní můžeme hodnotit jako růstový.

Jak ukazují data ČSÚ, nejvíce k pozitivním výsledkům přispěla výroba motorových vozidel (příspěvek +1,9 p.b.), čímž tato oblast vyrovnala propady z předchozích měsíců daných, dále výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení přispěla k výslednému růstu 0,8 p.b., významná byla i výroba počítačů. Určité propady jsou v chemických odvětvích či v energetice, zde je však jeden měsíc příliš krátkým obdobím a záleží např. na technologických cyklech či plnění významnějších jednotlivých zakázek v oblasti dopravních prostředků a zařízení.

Informace o vývoji během roku 2018 dává dobrý základ pro rok 2019, průmysl rostl, ekonomika dle dat ke 3. čtvrtletí rostla, firmy mohly investovat, během celého roku měly firmy dostatek zakázek, dokonce někdy musely i odmítat. „To však ukazuje na bariéry, na něž průmysl bude narážet. Jsme totiž již ve fázi, kdy produktivita práce roste pomaleji než mzdy. Neúměrně zdražují i energie, suroviny a dodavatelské ceny, a klesá tak celková ziskovost firem. Firmy v jejich dalším rozvoji limituje nedostatek pracovníků. Jejich výrobní kapacity jsou vytížené. Ekonomika proto i z tohoto důvodu krátkodobě naráží na své možnosti, a proto bude růst, i přes pozitivní výsledky celého roku 2018, v roce 2019 mírně pomalejší,“ říká ředitel SHP Bohuslav Čížek.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět