Průmysl v červnu poprvé vykázal pokles

Červnové výsledky letos poprvé ukazují viditelnější pokles průmyslové produkce. Po vyloučení sezónnosti došlo v červnu k meziměsíčnímu poklesu o 2,8 %, meziročně došlo k 3,8% poklesu.

V prvních třech měsících roku 2019 průmyslová výroba spíše stagnovala, dubnové i květnové pozitivní výsledky v podobě více než 3% očekávané postupné snižování tempa růstu oddalovaly.

Z výsledků průmyslu za jeden měsíc nelze přímo odvodit zásadní trend vývoje, ale i tak červnový vývoj dokládá zpomalování výkonů průmyslu a je tudíž v souladu s předpoklady, že průmyslová produkce bude postupně zpomalovat svůj růst. Nicméně hodnoty produkce v červnu jsou ovlivněny v meziročním srovnání vysokou základnou roku 2018.

Nejvíce k aktuálnímu poklesu přispěla nižší výroba motorových vozidel (s negativním příspěvkem -0,8 p.b.) a výroby kovových konstrukcí (příspěvek -0,6 p.b.) a elektřiny (rovněž příspěvek -0,6 p.b.).

Rovněž tržby z průmyslové činnosti klesly ve srovnání s červnem 2018 o 3,8 % a hodnota nových zakázek ze zahraničí klesla o 11,3 % a hodnota tuzemských klesla o 6,8 %.

Měsíc červen ale zároveň uzavírá 2. kvartál letošního roku. Meziročně ve 2. čtvrtletí průmysl vzrostl po očištění o 0,8 %, mezičtvrtletně o 0,7 %. Souhrnný růst za 1. pololetí 2019 je rovněž nadále v růstu. Další vývoj bude záležet na zbylých měsících, ale minimálně první polovinu roku nelze hodnotit z hlediska růstu průmyslu negativně.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět