Průmysl v březnu dle očekávání značně poklesl

Březnová data již v plné síle ukazují dopady koronavirové krize a souvisejícího uspání české i ostatních ekonomik. Mírnější poklesy vykazoval průmysl i v předchozích měsících, což bylo dáno především zpomalujícím tempem růstu ekonomiky. Průmyslová produkce v březnu meziročně klesla o 10,8 %, meziměsíčně byl pokles o 8,7 %. Velký příspěvek k poklesu představuje výroba motorových vozidel (-5 p.b.), strojů a zařízení (-1,6 p.b.), či kovových konstrukcí (-0,9 p.b.). Naopak vzrostla produkce potravinářských výrobců zvýšenou spotřebou či výroba papíru a zpracování dřeva.

Obdobně klesaly i tržby z průmyslové činnosti (celkem pokles o 9,5 %), zahraniční tržby se snížily o něco více než domácí. Hodnota nových zakázek klesala také, více klesala tato hodnota u tuzemských zakázek (o 21 %) oproti zahraničním (o 13 %). Projevila se jak restriktivní omezení podnikání v ČR, tak v zahraničí. Pozitivní nejsou pro tento rok ani výhledy zahraničních ekonomik.

Bohužel pokles výroby bude pokračovat i v dubnu. Duben navíc již nemá výhodu několika dní, ve kterých v březnu ještě nebyl vyhlášen nouzový stav (od 12. března). Očekáváme, že pokles v dubnu tak bude ještě větší než jaké údaje meziročně vykázal březen, byť ke konci dubna se již začala část výroby obnovovat. Podniky, nezasažené přímo restrikcemi, vyřešily problémy s ochrannými prostředky či nastavily hygienické standardy.

Výsledky za 1. čtvrtletí 2020 vykazují z hlediska průmyslové produkce meziroční pokles o 4,6 %. První dva měsíce roku sice nebyly nejlepší a v únoru průmysl mírně oslaboval, ale tyto úrovní měsíce nebyly koronavirem zasaženy. Propad průmyslu v následujícím druhém čtvrtletí, i v situaci postupného rozvolňování restrikcí při příznivém vývoji koronoakrize v ČR, bude patrně větší než v prvním kvartálu, mj. kvůli dopadu na zahraniční obchod.

K aktuálním údajům z průmyslu lze doplnit, že průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ze začátku dubna ukázal, že 43 % firem v dubnu a květnu klesnou zakázky o více než 20 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Téměř třetina firem hlásila, že snížila výrobu o více než 20 % a desetina firem musela zcela zastavit výrobu.

Dále zmiňujeme, že ČNB s ohledem na ekonomický vývoj pokračuje v uvolněné měnové politice. Bankovní rada snížila 2T repo sazbu na 0,25 %, lombardní sazbu snížila na 1,0 % a diskontní sazbu ponechala nezměněnou na úrovni 0,05 %. Toto snížení sazeb bude eliminovat alespoň z části nárůst rizikové přirážky například bankovních úvěrů. Nečekáme od tohoto opatření výrazný nárůst investiční aktivity, ale toto opatření vnímáme v souladu se současnou krizovou ekonomickou situací.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět