Stanovisko k novele ZP a ZZam k transpozici revidované směrnice o vysílání

SP ČR zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem.

Jedním z mnoha důvodů je např. požadavek SP ČR, aby k zohlednění odlišností jednotlivých systémů cestovních náhrad předkladatel zvážil a předložil k diskusi a zapracování do transpozičního návrhu novely úpravy cestovních náhrad ZP tak, aby alespoň některé z nich (např. kapesné) bylo možné pro účely naplnění směrnice považovat za součást odměny ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) revidované směrnice o vysílání. Více ve stanovisku.

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět