Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí České republiky připravilo průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem. Daňoví poplatníci například nemusí podávat daňové přiznání do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají do 1. července 2020.

Možnost pozdějšího podání daňového přiznání k dani z příjmu a vyúčtování srážkové daně platí pro právnické i fyzické osoby. Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:

  • Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020
  • Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem
Podrobné instrukce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem najdete na webu ministerstva financí.

 

kategorie Právní infoservis
zpět