Vláda opět rozbíhá programy řízené ekonomické migrace

Od 11. 5. 2020 opět částečně funguje vydávání víz na 27 vybraných českých zastupitelských úřadech v zahraničí. Jejích seznam publikuje ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách. Na těchto zastupitelských úřadech se opět přijímají žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál, a dále k příjmu žádostí o pobytová oprávnění v rámci Programu pro vysocekvalifikované zaměstnance a Programu pro kvalifikované zaměstnance, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách.

Od pondělí 11. 5. 2020 také končí přerušení žádostí a opět začíná vyznačování schválených D/VR na uvedených 27 zastupitelských úřadech v rámci Programu pro kvalifikované zaměstnance, jakož i Programu pro klíčový a vědecký personál a Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance, vč. rodinných příslušníků zařazených do těchto programů.

S přihlédnutím k seznamu 27 zastupitelských úřadů, kterých se částečná obnova vízové agendy týká, se vydávání víz v rámci Programu pro kvalifikované zaměstnance dotkne v tuto chvíli pouze Mongolska a Srbska, resp. ZÚ Ulánbátar a ZÚ Bělehrad.

Program kvalifikovaný zaměstnanec je aktuálně možné využít pouze pro zaměstnávání pracovníků ze Srbska ( 417 míst ) a z Mongolska ( 167 míst ), kteří mají zájem obsadit následující pozice podle klasifikace zaměstnání CZ ISCO:

  • 5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče,
  • 5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče,
  • 5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení,
  • 83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby.
Cizinci s vylepeným D/VR (tedy držitelé dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) mohou přicestovat na území ČR pouze tehdy, pokud při vstupu na území ČR předloží potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tento test nesmí být starší 4 dnů. Ttest si musí zajistit cizinci na vlastní náklady a nelze jej pořídit až dodatečně na území ČR.
kategorie Právní infoservis
zpět