Doporučení firmám ohledně zaměstnávání cizinců

Chtěli bychom apelovat na zaměstnavatele a další subjekty, kteří zaměstnávají cizince, aby s ohledem na současnou situaci kolem šíření nemoci COVID-19 dodržovali požadavky stanovené ochranným nařízením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020-15MIN/KAN s účinností od 20. července 2020.

Zejména pak bod I.11, který nařizuje zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, který není starší než 4 dny. Tento požadavek se týká např. i návratů zahraničních pracovníků z dovolené.

Dále pak dle bodu III.3, v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost (nebo vzdělávací aktivitu), provedené v souladu s právními předpisy České republiky, přecházejí závazky uvedené v bodě I.5 (zajistit cizincům ubytování, zdravotní péči a návrat do země původu) na nového zaměstnavatele (či novou vzdělávací instituci).
kategorie Podnikatelské prostředí
zpět