Podnikatelé budou moci využít program COVID III

Vláda schválila záruční program ČMZRB COVID III. Záruky pro podniky do 500 zaměstnanců lze žádat na úvěry až do výše 50 mil. Kč.

Podnikatelé mohou žádat o podporu formou žádosti o úvěr u spolupracující banky. Ta musí mít s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III (podnikatelé mohou zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní). Bohužel na spuštění programu již firmy čekají neúměrně dlouho a na peníze na účtech si budou muset ještě chvíli počkat.

Program funguje v režimu tzv. Dočasného rámce. Tím jsou vyřešeny problémy s vyčerpáním podpory de minimis. Zároveň je program určen pro celou ČR včetně Prahy. Obě tyto podmínky Svaz dlouhodobě požadoval, a proto tyto změny vítáme.

Na záruky je určeno 150 mld. Kč, z čehož mohou být kryty teoreticky úvěry v celkové výši až 500 mld. Kč (portfoliová záruka 30 %). Domníváme se ale, že celková částka nakonec tak vysoká nebude. I tak ale díky o něco vyšší než původně plánované portfoliové záruce by měly být podnikatelé úspěšnější ve svých žádostech. Zároveň by celý proces měl být díky zapojení komerčních bank podle MPO mnohem rychlejší. ČMZRB bude s bankami řešit až záruky za celé portfolio, nyní se řeší spektrum spolupracujících bank.

Parametry programu
• záruka až 90 % jistiny úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
• záruka až 80 % jistiny úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
• max. výše úvěru 50 mil. Kč,
• doba ručení max. 3 roky.

Využití zaručeného úvěru
• K úhradě provozních výdajů (např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).

Další podmínky
• Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.
• Podnikatel musí splňovat podporovanou CZ-NACE (Ze sektoru průmyslu, obchodu a dopravy by měly být způsobilé téměř všechny oblasti až na Výrobu tabákových výrobků a Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů. Z Těžby a dobývání je však povolena pouze činnost 08 Ostatní těžba a dobývání. Celý seznam podporovaných činností zde).
• Na způsobilé výdaje nelze uplatnit jinou podporu.

Více informací pro žadatele najdete na webu ČMZRB zde.
kategorie Právní infoservis
zpět