Zaměstnávání Ukrajinců komplikuje vývoj epidemie v různých částech Ukrajiny

Zaměstnávání ukrajinských pracovníků v Česku bylo jedním z hlavních témat jednání mezi Jaroslavem Hanákem, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR, a ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem. Velvyslanec apeloval na to, aby čeští zaměstnavatelé zajistili rovné podmínky pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich národnost. Význam rovného zacházení je v tomto ohledu naprosto klíčový pro český průmysl, který se do značné míry bez zaměstnávání ukrajinských pracovníků neobejde.

Aktuálně stále komplikuje zaměstnávání ukrajinských pracovníků epidemie koronaviru. Lvovská oblast patři v současnosti k nejvíce koronavirem postiženým regionům Ukrajiny. Zatímco v jiných ukrajinských oblastech dochází v rámci tzv. adaptivní karantény k rozvolňování opatření, ve Lvovské oblasti jsou přijatá opatření i dále prodloužena. Ze západoukrajinských regionů byla tato opatření prodloužena také v Černivecké, Rivenské, Volyňské a Zakarpatské oblasti.

Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině, konkrétně ve Lvovské oblasti, Svaz průmyslu apeluje na firmy, které zaměstnávají nebo budou zaměstnávat ukrajinské pracovníky, aby zajistily, že tito držitelé schengenských sezónních víz nebo zaměstnaneckých karet (D/VR víz) budou informováni o podmínkách vstupu a testování na Covid-19. Zároveň by měly tyto pracovníky vpustit do výroby až při dodržení všech stanovených bezpečnostně - hygienických pravidel.

Každému Ukrajinci, kterému bude vydáno ve Lvově / Kyjevě vízum, bude od nynějška k "vízovému poučení" předána také informace týkající se podmínek pro vstup a práci platných na území ČR.
V případě, že nastane situace, kdy se přes tyto pracovníky rozšíří na českém území nákaza Covid-19, například na ubytovnách, může stát v rámci prevence opět pozastavit přísun pracovní síly z Ukrajiny. Proto je důležité, aby firmy dbaly všech opatření, které zamezí případnému šíření nákazy.

kategorie Právní infoservis
zpět